W dniu 5 kwietnia 2018 r. o g. 1000, w Krakowie – Łagiewnikach miało miejsce uroczyste przekazanie relikwii św. Siostry Faustyny, gdzie Siostry Matki Miłosierdzia przekazały na ręce ks. Marka Siedleckiego relikwiarz. To wydarzenie miało swoją głęboką wymowę, która zapisała się w sercach wielu pielgrzymów przybyłych z Parafii Rogi do kaplicy klasztornej Sióstr.

Gdy wszyscy już się zgromadzili w kaplicy, asysta z kapłanami posługującymi w Parafii wyszli z zakrystii i oddali cześć Bogu po czym Siostra przy szczątkach św. Faustyny przekazała relikwie ks. Proboszczowi, który je ucałował i odmówił modlitwę zawierzenia:

Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego  Chrystusa, powtarzamy  twoją  modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: Jezu, ufam Tobie”.

Po modlitwie, rozpoczęła się Msza Święta, w której to modliliśmy się, o łaski potrzebne dla każdego z nas przez przyczynę „szczególnej parafianki Siostry Faustyny”, jak ją określiła Siostra przy przekazaniu relikwii. Pod koniec Mszy świętej ks. Marek podał wszystkim tak licznie zgromadzonym Wiernym relikwie do ucałowania. Ten moment spotkania ukazuje nam piękno Boga, który zaprasza nas do świętości.

Do Rogów, przyjechała z nami niezwykła, nowa Parafianka, Święta Faustyna, Święta Polka najbardziej czczona i znana na całym świecie. Niech zajmie godne miejsce w naszych sercach. Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia – módl się za nami!