Historia parafii

Rogi w pow. Krosno przy drodze z Miejsca Piastowego do Barwinka. Osadnictwo swoimi początkami sięga okresu rzymskiego (I – IV wiek) oraz wczesnego średniowiecza. Potwierdzeniem tego są wykopaliska archeologiczne.
Najstarszym dokumentem pisanym jest przywilej króla Kazimierza Wielkiego z 1348 roku. Celem dokumentu była lokalizacja wsi na prawie magdeburskim. Na przestrzeni wieków wieś znajdowała się w posiadaniu: Czarnockich, Kobyleńskich, Bobowskich, Kurdwanowskich oraz Dembińskich. W Rogach istniał zamek obronny, po którym slady pozostały do dziś, w kształcie majdanów i fos niegdyś zalanych wodą.

We wsi od samego początku istniał kościół. Pierwotny powstał już w 1358 roku, następny wzmiankowany w 1462 roku. Obecny kościół pochodzi z 1600 roku. Wieś była często niszczona na skutek wrogich najazdów. 1474r. – Węgrzy, 1624r. – Tatarzy, 1655r. – Szwedzi i Kozacy.

W 1849 roku Rogi zostały obrabowane przez wojska rosyjskie cara Mikołaja, idącego tędy na Węgry.
W drugiej połowie XIX wieku następuje rozwój miejscowości związany z rozwojem przemysłu naftowego w okolicy. Wieś słynęła z licznych rzemieślników i jarmarków. Jarmarki te odbywały się na św. Annę (26 VII), św. Bartłomieja (24 VIII), św. Mikołaja (6 XII).