Budowa kościoła

Pragnącym złożyć ofiarę na dalszą budowę nowej świątyni

Numery kont:

38 124023 111111 000038 814228
61 864210 412006 400416 780001

Za wszystkich ofiarodawców odprawiana jest Msza święta w każdą trzecią niedzielę miesiąca.


Parafia Rogi, mając na uwadze potrzebę duszpasterską budowy nowego kościoła, przystąpiła do tego zadania w 1998 roku. Rozpoczęto gromadzenie potrzebnych pieniędzy i materiałów.

Zadanie wykonania projektu architektonicznego zlecono Architektom: Marcinowi Smoczeńskiemu z Rzeszowa, Maciejowi Łobos z Przeworska i Wacławowi Matłok z Dębicy. Projekt konstrukcyjny wykonał Stanisław Syrek z Rzeszowa. Pozwolenie na budowę uzyskaliśmy 22.12.2000 roku. Od maja 2001 prowadzono prace przy niwelacji terenu oraz przy wykonaniu części dolnej kościoła. W dolnej części mieścić się będzie: sala na spotkania duszpasterskie oraz pomieszczenia socjalne.

Czasy, w których przyszło nam żyć z pewnością nie należą do najłatwiejszych. Na każdym kroku spotykamy ludzi borykających się z najróżniejszymi problemami, głównie tymi natury finansowej. Tej sytuacji z pewnością nie ułatwia nam współczesny świat.

Niemniej jednak w tym całym zawirowaniu gdzieniegdzie pojawia się jasne światełko nadziei. Życie pokazuje, że pomimo tak wielu trudności, które musimy, na co dzień pokonywać, ludzie podejmują się nowych zadań i wyzwań. Kontynuują przedsięwzięcia pochłaniające ogromne kwoty pieniędzy.
Obecnie prace nad nową świątynią znajdują się już w dość zaawansowanym stopniu. Możliwe było nawet odprawienie w tym surowym wnętrzu inauguracyjnej mszy świętej, podczas której biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej, ks. bp Adam Szal dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Uroczystość odbyła się 24 sierpnia 2005 r., w dniu odpustu parafialnego.
Sprawowana w tym dniu Eucharystia, w gołych murach i przy prowizorycznym ołtarzu zgromadziła rzesze wiernych, dumnych z owocu swej pracy i modlitwy. Usytuowana na niewielkim wzniesieniu świątynia swym widokiem cieszy oczy parafian, a górując nad wsią stanowi jej piękną wizytówkę. Nie znaczy to jednak, że cała budowa ma się ku końcowi, wręcz przeciwnie, potrzeba jeszcze wiele wysiłku, pracy, czasu i pieniędzy, aby ta nowa świątynia w pełni służyła wiernym.

Do końca 2006 r. wykonano elewację kościoła, a kościół został przykryty blachą cynkowo-tytanową. Obecnie prowadzone będą prace wewnętrzne.
Ktoś ciekawy może spytać, – Po co się śpieszyć? Przecież macie we wsi już jeden kościół! Tak jest w istocie, ale stara świątynia jest zbyt mała by pomieścić wszystkich wiernych. A przecież jak każdej rodzinie potrzebny jest dom, tak każdej wspólnocie parafialnej niezbędny jest Dom Boży – miejsce spotkań, modlitwy, sprawowania Eucharystii i sakramentów. W tym domu powinni znaleźć miejsce wszyscy, którzy chcą się modlić, a nie tylko ci, dla których wystarczy miejsca.

Dlatego też będziemy dalej wytrwale i z uporem kończyć rozpoczęte dzieło. Jego widok dodaje nam sił i energii do pracy, zaś wiara i gorliwa modlitwa w tej intencji napełnia otuchą, że wkrótce będzie nam dane, przeżyć dzień, w którym nasza świątynia zostanie poświęcona Bogu. Wszystkich zainteresowanych i sympatyzujących z naszym dziełem prosimy o wsparcie zarówno to modlitewne , jak i finansowe.

Niech ta nowo powstająca świątynia będzie żywym pomnikiem miłości człowieka do Boga i dowodem tego, iż wiara może czynić cuda.
Ofiary można przesyłać na podane konto parafialne. Za wszystkich ofiarodawców odprawiana jest Msza święta w każdą trzecią niedzielę miesiąca.