Małżeństwo

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

1. Warto podtrzymać zwyczaj oficjalnych zaręczyn, które zawiera się zwykle 6-12 miesięcy przed ślubem.

2. Należy odpowiednio wcześnie zarezerwować dzień i godzinę ślubu. Niekiedy warto uczynić to nawet rok wcześniej.

3. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego. Należy przygotować i przynieść następujące dokumenty:

  • dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej;
  • świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej, a najlepiej Indeks Formacji Katolickiej;
  • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważne 6 miesięcy!);
  • świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu;
  • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ważny 6 miesięcy!) lub dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego;
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  • świadectwo odbycia nauk przedślubnych w Poradni Rodzinnej.

4. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej Parafii, wówczas przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymuje „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą dostarcza do parafii miejsca swojego zamieszkania.

5. Narzeczeni otrzymują także karteczkę, na której odnotują dwie spowiedzi przedślubne: pierwszą ok. miesiąca przed zawarciem małżeństwa, drugą – bezpośrednio przed ślubem, najlepiej w przededniu. Po każdej z tych spowiedzi należy poprosić o podpis spowiednika, zaś przed jej rozpoczęciem zaznaczyć, iż jest to 1. lub 2. spowiedź przedślubna.

6. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej (względnie narzeczonego). Gdyby zaistniała potrzeba zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.

7. Zachęca się narzeczonych, by wzięli czynny udział w przygotowaniu samej liturgii sakramentu małżeństwa. Pomoże to bardziej świadomie, głębiej i spokojniej przeżyć jeden z najważniejszych momentów w życiu.

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat małżeństwa:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1601-1666.

Obowiązujące normy prawne:

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1055-1165.

 

PORADNIA RODZINNA

Katechezy Przedślubne dla Narzeczonych

Przy Sanktuarium św. Michała Archanioła, Miejsce Piastowe, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25 a, II poniedziałek, godz. 16.00

Katechezy Przedślubne odbywają się przez cały rok kalendarzowy.

Narzeczeni powinni zgłosić się w poradni na ok. 6 miesięcy przed planowanym ślubem, celem zrealizowania przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Porady dla Małżonków:

II poniedziałek miesiąca godz. 16.oo – 17.00, bądź na zgłoszenie telefoniczne.

  • Naturalne planowanie rodziny.
  • Komunikacja małżeńska.
  • Problemy rodzinne i uzależnienia.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami tel.:

Ks. Jan Nigborowicz – Dekanalny Duszpasterz Rodzin

Doradcy życia rodzinnego:

Małgorzata i Tadeusz Rygalik  tel. 512713824; 512713825

Anna Fara                tel. 669 417 246

Teresa Mazur         tel. 504 915 828

 „Poślubić się jest pięknie ale i zobowiązująco”