W związku ze znacznym utrudnieniem w uczestnictwie (ograniczenie do 5 osób) w nabożeństwach; prosimy osoby, które chcą podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, aby dzisiaj w trakcie mszy świętej, podjęły to zobowiązanie. Jeżeli będzie ten akt na mszy, przez nas oglądanej/słuchanej, to się włączamy. Jeżeli nie to po błogosławieństwie, indywidualnie odmówmy modlitwę przyjęcia, codzienną modlitwę D.A. i dowolny dziesiątek różańca.

Formuła przyrzeczenia

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja, (imię i nazwisko) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia … biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca i (opcjonalnie) podjąć postanowienie…

Codzienna modlitwa

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu proszę Cię w intencji tego poczętego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Dla osób dysponujących smartfonami polecamy do korzystania z aplikacji:

– dla dorosłych: Adoptuj życie

– dla młodzieży: Powerbank for life

– dla dzieci ( jeżeli, mogą korzystać z telefonów) – Mali pomocnicy Boga

Matka Boża Fatimska, której figura od kilku dni jest w naszym kościele, prosiła w sposób szczególny o modlitwę różańcową. Duchowa Adopcja jest również, formą ekspiacji za grzechy przeciwko życiu, jeżeli nie nasze, to również za innych i całego świata.