RAMOWY PROGRAM REKOLEKCJI EWANGELIZACYJNYCH
7:30 – Namiot Spotkania dla ewangelizatorów
8:00 – Śniadanie
9:00 – Adoracja N. Sakramentu dla ewangelizatorów
10:00 Ewangelizacja dzieci (Plac przy Domu Ludowym)
11:30 Wyjście ewangelizacyjne po domach
15:00 – 18:00 Wyjście do domów z Najświętszym Sakramentem
18:00 kolacja dla ewangelizatorów
19:00 EUCHARYSTIA – Plac przy Domu Ludowym/kościół
20:00 Wieczór ewangelizacyjny – Plac przy Domu Ludowym


Wieczory ewangelizacyjne
Środa 29.08.2018 r.
I dzień– Miłość Boża

EUCHARYSTIA

(Plac przy Domu Ludowym)

 

Adoracja N. Sakramentu z modlitwą uwielbienia i indywidualnym błogosławieństwem
N. Sakramentem

Czwartek 30.08.2018 r.
II dzień – Grzech człowieka
(Plac przy Domu Ludowym)
EUCHARYSTIA

Adoracja N. Sakramentu z modlitwą o przebaczenie, uwolnienie i uzdrowienie

Piątek 31.08.2018 r.
III dzień – Jezus Jedynym Zbawicielem
(Plac przy Domu Ludowym)
EUCHARYSTIA
Wspólnotowa celebracja Sakramentu Pokuty i pojednania

Sobota 01.09.2018 r.
IV dzień– Przyjęcie Jezusa jako Jedynego Pana i Zbawiciela

EUCHARYSTIA

Droga Krzyżowa ulicami parafii lub Adoracja Krzyża w kościele

Niedziela 02.09.2018 r.
V dzień – Duch Święty i Wspólnota
EUCHARYSTIE niedzielne

Indywidualna modlitwa o wylanie Ducha Świętego

Pogodny wieczór – koncert Pieśni Patriotycznej i Maryjnej

1500 Msza Święta

1600 Koncert (Kościół)

1900 do 2200 Rodzinna zabawa z Didżejem (Dom Ludowy)